Menu
Thư viện sản phẩm

Thùng rác nhựa composite 500 lít

Thùng rác công cộng

Thùng rác nhựa composite 60 lít

Thùng rác công cộng 60 lít nắp bập bênh

Thùng rác công cộng 110 lít

Thùng rác công cộng composite 110 lít

Thùng rác nhựa chứa chất thải ytế 120 lít HDPE

Thùng rác nhựa HDPE 120 lít dùng trong ytế

Thùng màu trắng dùng thu rác...

Thùng rác công cộng 120 lít màu xanh dương

Thùng rác nhựa HDPE 120 lít màu xanh

Thùng rác sinh hoạt

Thùng rác HDPE 120 lít màu đỏ

Sản xuất theo tiêu chuẩn EU EN-840-1
Trang 1/3
1

Email: handywaste@gmail.com